Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOTRU

JUDEȚUL GORJ


Materiale informative pentru cadrele didactice


Consfătuiri judeţene 2022
Strategia de dezvoltare 2021-2025
Plan de dezvoltare instituțională 2021-2025
Program desfășurare cursuri
Repartizarea sălilor de clasă
Orarul elevilor
Orarul profesorilor
Organigrama
Plan managerial 2021-2022
Grafic de monitorizare și control 2021-2022


Legislație școlară

ORDIN nr. 5.241 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023
OME 5379/07.09.2022 criterii generale de acordare a burselor
Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
ORDIN nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
ORDIN nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
ORDIN nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
ORDIN nr. 5728 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020
ORDIN nr. 5062 din 26 septembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

Pagini: 1 2

Sari la conținut